Σ & Μ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΕ

Εταιρικοί Ισολογισμοί

Εταιρικοί Ισολογισμοί

Παρακάτω ακολουθούν οι εταιρικοί ισολογισμοί από τα έτη 2012 και μετά.

Ισολογισμός 2019


Ισολογισμός 2018Ισολογισμός 2017Ισολογισμός 2016Ισολογισμός 2015Ισολογισμός 2014Ισολογισμός 2013Ισολογισμός 2012